Informasjon

Generell informasjon for borettslaget Mellomila 39

Borettslaget består av 18 leiligheter fordelt på 2 oppganger. Borettslaget har egne husregler og vedtekter, og beboere må sørge for å lese disse og ha dem tilgjengelig.

Styret

Styret 2011-2012 består av:

  • Styreleder Bente Syversen
  • Styremedlem Craig Furunes
  • Styremedlem Tor Breivik
  • Styremedlem Yasmin Therese Polat
  • 1. Vara Ingjerd Murvoll
  • 2. Vara Tormod Murud-Riser

Fellesutgifter

Fellesutgiftene faktureres via TOBB Forvaltning.

Navnskilt 

Skilt til ringeapparat og postkasse må skaffes av beboerne. Det er lagt inn mal på skiltene hos Trioving/ Låseservicegruppen på Lade.

Søppel

Vanlig søppel kastes i søppelkasser i boden til høyre for blokka. Papir kastes i papir-kontainere i krysset mellom Mellomila og Hans Nissens gate. Glass kastes i glass-kontainer ved høyblokkene.

Sykler

Sykler plasseres i sykkelboden til venstre for blokka. I tillegg er det sykkelstativer på utsiden av blokka.

Barnevogner

Barnevogner kan plasserer under trappa i oppgangene.

Fellesarealer

Borettslaget har fine fellesarealer på baksiden av blokka, med gressplen og grillplass til fri benyttelse for beboerne.

Vaskerom

Vi har vaskerom i kjelleren i oppgang A. Her er det også et tørkerom, samt at vi har et tørkerom på loftet, midt imellom oppgangene. For å bruke vaskemaskinene trenger du vaskepoletter. Disse kan kjøpes hos:

  • Elin Balstad (B)
  • Eldbjørg Løftamo (A)

Polettene koster 5 kr per stk. Brukerne av vaskerommet bytter på å vaske gulvet, og du skriver seg på liste på polettskap når du har vasket gulvet.

Vasking

Beoboerne i en etasje vasker trappa ned til etasjen under annenhver uke.

I tillegg bytter vi på å vaske fellesarealene samt å ha vaktmestertjeneste. Plan for denne vaskinga henger på tavlene ved postkassene. I denne vasketurnusen inngår gulv i oppgangen, i kjelleren og på loftet. Ved vask av gulv i kjelleren skal spesialsåpe benyttes. 3 korker såpe per bøtte vann. Flekker fjernes med flekkfjerner og svamp. Dette finnes i den lille vaktmesterboden.

Dugnad
Vi har dugnader vår og høst. Det er obligatorisk oppmøte. Om man av ulike årsaker ikke kan den gitte datoen, kan man avtale arbeidsoppgaver med styreleder, helst i forkant av dugnaden.

Husdyr

Husdyr skal godkjennes av styret.

Tap av husnøkkel

Ved tap av nøkkel må man ta kontakt med styreleder. Dersom styreleder ikke er tilgjengelig tar man kontakt med Siemens. Nummeret hit står på innsiden av polettmaskinen i vaskerommet : 73540400. Det er 1000 kr i egenandel for utrykning.

Vaktmestertjenester

Alle beboerne har ansvar for å stå for sin del av vaktmestertjenestene. Dette innebærer vanning av planter foran blokka og i hagen, klipping av plen, luking av blomsterbed, måking av snø og annet nødvendig arbeid. Borettslaget sparer mye penger på ikke å ha vaktmester, og for å kunne fortsette med dette er vi avhengige av at alle gjør en innsats!

E-mailadresse

Styret kan kontaktes via E-mail: styret@mellomila39.no

Dersom du/dere har spørsmål, bare ta kontakt med styret, via e-mail eller ved personlig kontakt.